makléřská společnost

SLUŽBY

 • Uplatňování škod z pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla
 • Likvidace veškerých majetkových škod
 • Likvidace škod z odvětví odpovědnosti dopravců a smluvního pojištění z přepravy zásilek
 • Likvidace škod vzniklých při pracovních úrazech
 • Likvidace škod z obecné odpovědnosti „občanské“
 • Likvidace škod z obecné odpovědnosti „průmyslové“
 • Likvidace škod z odpovědnosti „zemědělské“
 • Likvidace škod z odpovědnosti vyplývající z výkonu povolání
 • Likvidace škod z odpovědnosti způsobenou vadou výrobku
 • Vymáhání a uplatňování škod v cizině
 • Výpočty ztrát na zisku u právnických osob
 • Posouzení oprávněnosti jednotlivých nároků ze vzniklých škod
 • Výpočty u škod na zdraví, popř. výpočet rent do budoucna
 • Sjednání všech druhů pojištění