správa pohledávek

SLUŽBY

Komplexní právních služeb při správě pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek
Je uskutečňováno prostřednictvím call centra. Každý dlužník je kontaktován telefonicky operátorem, přičemž je vyzván k úhradě dlužné částky, popř. k osobnímu jednání.

Soudní vymáhání – nalézací řízení
Počátek soudního vymáhání se překrývá s mimosoudním vymáháním pohledávky tak, aby při uplatnění nároku nedocházelo ke zbytečným prodlevám v případě neúspěšného vymáhání pohledávek cestou mimosoudní.

Exekuční vymáhání pohledávek
Exekuční vymáhání je nejčastěji realizováno prostřednictvím exekutorského úřadu